Tiện ích

Những tiện ích đi cùng với Hóa đơn điện tử do INV cung cấp

Tiện ích ký số

Phần mềm ký số chịu trách nhiệm hỗ trợ Tiện ích ký số của trình duyệt truy xuất đến USB Token để đọc chữ ký số. Do đó để tiến hành ký số lên hóa đơn, ngoài việc cài đặt Tiện ích ký số của trình duyệt, bạn cần phải cài đặt thêm phần mềm ký số vào máy tính dùng để phát hành hóa đơn. Khi cài đặt hoàn tất phần mềm sẽ tự động chạy ngầm do đó bạn không cần phải mở chương trình mỗi khi cần ký số.

Phần mềm ký số

Để có thể phát hành hóa đơn, các bạn cần tích hợp thêm tiện ích ký số vào trình duyệt web bằng cách nhấn chuột vào 1 trong 2 link bên dưới tùy theo trình duyệt web bạn đang sử dụng.

Đăng ký nhận tư vấn

Để lại thông tin để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn