Bảng giá dịch vụ

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Hóa đơn #1
299.000vnđ/năm
Chưa bao gồm thuế VAT 10%
Thanh toán tối thiểu 06 tháng
Số lượng: 350 hóa đơn
Miễn phí lựa chọn mấu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không cần cài đặt
Hướng dẫn thủ tục phát hành
Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Hóa đơn #2
999.000vnđ/năm
Chưa bao gồm thuế VAT 10%
Thanh toán tối thiểu 06 tháng
Số lượng: 1.500 hóa đơn
Miễn phí lựa chọn mấu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không cần cài đặt
Hướng dẫn thủ tục phát hành
Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Hóa đơn #3
1.999.000vnđ/năm
Chưa bao gồm thuế VAT 10%
Thanh toán tối thiểu 06 tháng
Số lượng: 4.000 hóa đơn
Miễn phí lựa chọn mấu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không cần cài đặt
Hướng dẫn thủ tục phát hành
Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Hóa đơn #4
2.999.000vnđ/năm
Chưa bao gồm thuế VAT 10%
Thanh toán tối thiểu 06 tháng
Số lượng: 7.500 hóa đơn
Miễn phí lựa chọn mấu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không cần cài đặt
Hướng dẫn thủ tục phát hành
Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Hóa đơn #5
4.999.000vnđ/năm
Chưa bao gồm thuế VAT 10%
Thanh toán tối thiểu 06 tháng
Số lượng: 15.000 hóa đơn
Miễn phí lựa chọn mấu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không cần cài đặt
Hướng dẫn thủ tục phát hành
Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ
Đăng ký ngay
Hóa đơn #5
6.999.000vnđ/năm
Chưa bao gồm thuế VAT 10%
Thanh toán tối thiểu 06 tháng
Số lượng: 25.000 hóa đơn
Miễn phí lựa chọn mấu hóa đơn
Không giới hạn thời gian sử dụng
Không cần cài đặt
Hướng dẫn thủ tục phát hành
Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ
Đăng ký ngay

Đăng ký nhận tư vấn

Để lại thông tin để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn